Status Dosell – nu ute hos vårdtagare

iZafe meddelar med stolthet att 20-25 Doseller i dagsläget levereras till kund varje vecka. Tillsammans med kunderna har noggranna genomgångar av systemet utförts och Doseller placerats ut permanent hos vårdtagare. VD Anders Segerström kommenterar det spännande läget för Dosell: “Varje vecka utförs fyra till fem genomgångar för administratörer via Skype och två till tre fysiska…

iZafes styrelseordförande Carl Johan Merner ökar sitt innehav med 78 500 b-aktier

Under maj månad har iZafes styrelseordförande Carl Johan Merner investerat i ytterligare 78 500 b-aktier i iZafe till genomsnittskursen 5,13 SEK. Under 2019 har han totalt utökat sitt innehav med drygt 275 000 aktier. Stockholm 2019-05-17 För frågor hänvisas till iZafe Groups VD Anders Segerström: anders.segerstrom@izafe.se iZafe Group AB (publ) iZafe AB Grev Turegatan 11 A…

Presentation hos Penser Bank

VD Anders Segerström och fd VD numera styrelseordförande Carl-Johan Merner håller en lunchpresentation för våra aktieägare på Penser Bank om iZafe. En mycket trevlig, innehållsrik och intressant presentation av iZafe som bolag, våra produkter och lösningar samt nuläge/framtid.

Korrigering av genomsnittlig intäkt per användare och antal abonnemang i rapporten för Q1

I iZafe Groups senast publicerade kvartalsrapport för Q1 angavs att genomsnittlig intäkt per användare (Average Revenue Per User, ARPU) uppgick till 206 SEK för perioden. Denna uppgift är felaktig. Korrekt ARPU för Q1 är högre och uppgår till 330 SEK. Antalet abonnemang revideras samtidigt från 4 700 till 3 828. Efter revidering innebär detta en ökad ARPU…

Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 inleds på tisdag den 14 maj 2019

Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) inleds på tisdag den 14 maj 2019 och löper till och med tisdag den 28 maj 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en…

MediRätts (iZafe Groups) styrelseordförande Carl Johan Merner köper ytterligare 50 000 aktier

Styrelseordförande Carl Johan Merner har i veckan förvärvat ytterligare 50 000 b-aktier i MediRätt, till genomsnittskursen 5,50 kr. Totalt har han utökat sitt innehav med drygt 250 000 aktier under 2019. Stockholm 2019-05-08 För frågor hänvisas till VD Anders Segerström: anders.segerstrom@izafe.se MediRätt AB (publ) c/o iZafe AB Grev Turegatan 11 A 114 46 Stockholm info@izafe.se 08-21…