MediRätt håller bolagspresentation hos Erik Penser Bank

Tisdagen den 14 maj kl. 12.00 håller MediRätt en lunchpresentation för aktieägare och andra intresserade hos Erik Penser Bank. Vid bolagspresentationen kommer MediRätts VD och styrelseordförande att kommentera resultatet från Q1, ge en uppdatering kring försäljningen av larmsystemen och Dosell samt berätta mer om planerna för koncernen framöver. Bland annat beslutade bolagsstämman den 10 april…

Patentansökan för Dosells styrsystem går mot beviljande

Svenska Patent- och Registreringsverket PRV har lämnat positiva granskningsbesked för en patentansökning som MediRätt lämnat in avseende styrsystemet för Dosell. Styrsystemet är en av de teknologier som bidrar till säker medicinering. Beviljat patent väntas inom kort. “Patentet ger skydd för Dosells teknologi för säker medicinering, och stärker därmed ytterligare Dosell som lösning för tryggare läkemedelshantering…

MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO)

MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO) MediRätt (under namnbyte till iZafe Group) har idag beslutat att inte ta ut ytterligare kapital från investeringsfonden European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Avtalet innebar att MediRätt tillfördes kapital genom utgivning av konvertibler som löstes in mot aktier i bolaget. I maj 2018 inrättades en…

MediRätt (under namnbyte till iZafe Group) rekryterar Verisure-veteranen Göran Hermanson till rollen som COO

MediRätt (inom kort iZafe Group) förstärker ledningsgruppen med Göran Hermanson som den 11 april ansluter i rollen som Chief Operating Officer. Göran Hermanson har en bakgrund från Verisure och Securitas Direct, som han var med och byggde upp och tog från 800 till 2 miljoner kunder världen över. Hans roll blir att stötta ledningen med…

Anders Segerström ny VD för MediRättkoncernen (under namnändring till iZafe Group)

I enlighet med beslut som fattades vid årsstämman har styrelsen i MediRätt (under namnändring till iZafe Group) vid ett konstituerande styrelsemöte utsett Anders Segerström till ny VD för koncernen. Anders Segerström är idag VD för iZafe, dotterbolag till MediRätt/iZafe Group. “Jag ser fram emot att leda bolaget in i nästa fas. Vi har otroligt mycket…

MediRätt byter namn till iZafe Group

Vid bolagsstämman den 10 april beslutades att MediRätt kommer att byta namn till iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av koncernen, då försäljning av både läkemedelsautomaten Dosell och larmlösningar sker genom dotterbolaget iZafe. Namnbytet innebär att MediRätt kommer att byta namn och aktieticker på Nasdaq First North. Aktieägarna kommer att meddelas…

MediRätt: Kommuniké från årsstämma 2019

Årsstämman 2019 i MediRätt AB (publ), org.nr 556762-3391, (“MediRätt” eller “Bolaget”) hölls den 10 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i MediRätt samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Årsstämman…

Styrelse och anställda förvärvar aktier av ESGO

Styrelse och anställda i MediRätt-koncernen har fått erbjudande om att köpa aktier direkt av European Select Growth Opportunities Fund, ESGO. Under fredagen den 5 april – dagen innan handelsförbud för insynspersoner trädde i kraft inför Q1-rapporten 6 maj – förvärvades totalt omkring 100 000 aktier. Kursen uppgick till 4,75 kr/aktie. “Vi har ett starkt team av…

Uppdatering om Dosell efter första kvartalet 2019

Avtal signerade med 16 kommuner och 110 Dosell-apparater på plats eller på väg ut till kommuner – så ser försäljningsläget för Dosell ut efter första kvartalet 2019. “Gensvaret från vårdpersonalen har varit väldigt positivt. Många säger att de ser nyttan med produkten och hur den kan göra deras vardag mer effektiv, samtidigt som patienterna kan…