MediRätt vinner upphandling för leverans av personlarm till Sala kommun

MediRätts dotterbolag iZafe har vunnit en upphandling med Sala kommun om leverans av personlarm. Upphandlingen gäller ett ramavtal om cirka 150 personlarm där iZafe valdes som ensam leverantör. Det är den andra upphandlingen som iZafe vunnit under 2019, där den första gällde personlarmtjänster till Solna stad vilket offentliggjordes den 20 mars. Den mobila personlarmslösningen från…

MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding

MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding I juli 2018 förvärvade MediRätt företaget Sensec Personlig Säkerhet (idag iZafe) av Sensec Holding. För slutbetalningen genomförs en kvittningsemission där 1 512 000 SEK av restskulden om 2 912 000 SEK kvittas mot aktier. Kvittningskurs är satt till 90% av volymbaserad genomsnittskurs mellan 15-21 mars.…

MediRätt vinner upphandling om personlarm i Solna stad tillsammans med Stanley Security

MediRätts dotterbolag iZafe har vunnit en upphandling om leverans av personlarmstjänster till snabbväxande Solna stad, strax norr om Stockholm. Solna är en expansiv kommun med omkring 80 000 invånare. Uppdraget innebär att iZafe kommer att leverera samtliga personlarm som används av Solna stad, kopplat till larmcentral, inomhuspositioner och lokala larmmottagare. Både fysiska larm och digitala…

Anders Segerström tar över som VD och koncernchef – Carl Johan Merner ny styrelseordförande

Inför MediRätts årsstämma den 10e april föreslås att bolagets nuvarande VD Carl Johan Merner väljs till arbetande styrelseordförande. Under förutsättning att stämman beslutar enligt förslaget avser styrelsen att utse Anders Segerström, idag VD för MediRätts dotterbolag iZafe, till ny VD för koncernbolaget MediRätt. “Anders Segerström och jag har jobbat tätt tillsammans sedan MediRätt köpte iZafe…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019, dels senast 12.00 torsdagen…

MediRätt ny leverantör av personlarmstjänster till servicejätten Lassila & Tikanoja Sverige (L&T)

MediRätts dotterbolag iZafe har tecknat avtal med facility management-företaget Lassila & Tikanoja Sverige (L&T) om leverans av iZafes personlarmsapplikation till mobilen. Ordervärdet av affären uppgår till ca 700 000 kr. L&T Sverige erbjuder fastighets- och arbetsplatsservice till kunder inom offentlig och privat sektor, och sysselsätter idag ett tusental medarbetare. Samarbetet innebär att iZafes personlarmsapplikation, där…

Mobilappen till Dosellsystemet finns nu tillgänglig via Appstore och Google Play

Efter att de första Dosellapparaterna levererats till de kommuner som beställt systemet lanseras nu mobilapplikationen till Dosell på Appstore och Google Play. Genom appen kan vårdgivare koppla upp sig mot Dosellapparaten och monitorera att användaren har tagit sin medicin. Vid utebliven medicinering larmas personalen via appen, och kan på så sätt förhindra att läkemedelsskador sker.…