REGISTRERING AV TECKNINGSOPTIONERNA TO6 – MEDIRÄTTS AKTIEÄGARE ERHÅLLER VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER

Den 9 november 2018 meddelade MediRätt att bolaget avropat en andra tranche av konvertibler under ramavtalet om finansiering genom utgivning av konvertibler som ingåtts med European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”). MediRätt informerade då även om att bolaget beslutat att vederlagsfritt ge ut 430 851 teckningsoptioner TO6 till Investeraren och 426 692 teckningsoptioner till iZafe…

MediRätts läkemedelsautomat Dosell godkänns för CE-märkning

MediRätt meddelar härmed att bolagets läkemedelsautomat Dosell har godkänts för CE-märkning som medicinteknisk produkt MDD Klass 1. Det innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden och kan börja levereras till de svenska kommuner som förbeställt Dosellsystemet. – Det här är en verklig milstolpe för oss. Det känns fantastiskt att efter…

MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet ny leverantör av personlarm till omsorgsbolaget Ambea

Sensec Personlig Säkerhet, dotterbolag till MediRätt, tecknade idag ett exklusivt ramavtal med Ambea AB, ett av Nordens största vård- och omsorgsbolag. Genom avtalet blir Sensec leverantör av personlarm och säkerhetsutbildningar till verksamheter inom Ambeas organisation. Ambea arbetar med att ge stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik,…

MediRätt vinner sin första upphandling av läkemedelsautomater med Östra Göinge kommun

Idag beslutade Östra Göinge kommun att teckna avtal med MediRätt efter en direktupphandling av läkemedelsautomater, enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. MediRätts Dosell-system valdes då anbudet hade det bästa förhållandet mellan kvalitet, kostnad och pris. Bakgrunden till upphandlingen var att Östra Göinge kommun ville utvärdera nyttan av läkemedelsautomat för de vårdtagare i ordinärt boende som…

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 december 2018 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 december 2018, dels senast tisdagen…

Björn Rosengren investerar 3,2 miljoner SEK i riktad nyemission

Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell som är planerad till fjärde kvartalet. Björn Rosengren var tidigare styrelseordförande i MediRätt under 2013 till 2016, och är av valberedningen föreslagen att ta över ordförandeskapet igen vid nästa bolagsstämma.…

MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”) hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 MSEK över 18 månader. En första tranche om 2,5 MSEK emitterades den 13 juni 2018. Samtliga konvertibler i den första tranchen har omvandlats till aktier…