MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun

Idag undertecknande MediRätts dotterbolag ett avtal med Borlänge Kommun efter vunnen direktupphandling av säkerhetsutbildningar. Avtalet innebär att Sensec under tio till femton tillfällen ska utbilda Borlänge Kommuns personal i tre olika områden; hot och våld på arbetsplatsen, pågående dödligt våld och krisberedskap. Syftet med Borlänge Kommuns upphandling är att stärka personalen i frågor som rör…

Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt efter Q3-rapport – höjer EBIT-estimat för 2018

I samband med MediRätts kvartalsrapport för Q3 publicerade Erik Penser Bank idag en uppföljande analys av bolaget. Mot bakgrund av en högre omsättning än förväntat för Q3 meddelar Erik Penser att man reviderar upp EBIT-estimatet med 1,8 MSEK för 2018. Analysen uppger vidare att Erik Penser kvarstår vid ett motiverat nuvärde kring 22 SEK per…

MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell

MediRätt har idag tecknat avtal om pilotprojekt med Dosell med Uppsala kommun. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlighet till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling. Pilottestet innefattar 20 Dosellapparater som kommer att testas av användare i verklig vårdmiljö. Totalt…

CE-märkning av Dosell beräknad till vecka 48

Processen för att CE-märka Dosell som medicinteknisk produkt MDD Klass 1 fortgår enligt plan. MediRätt siktar på att processen ska kunna slutföras under vecka 48. Nästa steg i arbetet är att Intertek, ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar, ska påbörja elsäkerhetstester av Dosell under vecka 43. Vecka 46 inleder testföretaget Delta även så kallade EMC-tester,…

Erik Penser Bank offentliggör bolagsanalys av MediRätt – visar potential jämfört med dagens värdering

Igår släppte Erik Penser Bank en analys av MediRätt. Aktien värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vilket innebär hög potential till hög risk enligt Erik Penser Bank. Hela analysen kan läsas genom denna länk: https://epaccess.penser.se/analys/digital-dosering-ratt-i-tiden/ – Det är väldigt kul att se det ökade intresse som MediRätt och Dosell får av såväl stora…

MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kommun

Idag tecknade MediRätt avtal med Ljusnarsbergs Kommun avseende användningen av två stycken Dosell-automater. Kommunen kan inom ramen för avtalet beställa ytterligare Dosell-automater efter behov. Dosell-automaterna levereras i samband med Dosells lansering som är planerad till fjärde kvartalet 2018. – För varje avtal vi tecknar, litet som stort, får vi allt bättre insyn i de utmaningar…

Uppdatering om aktieanalys från Erik Penser Bank

I somras inledde MediRätt ett samarbete med Erik Penser Bank om oberoende analysrapporter av bolaget. Efter försenande omständigheter beräknas den första analysen kunna publiceras under nästa vecka. Den första aktieanalysen var ursprungligen tänkt att publiceras i samband med MediRätts Q2-rapport i slutet av augusti. – Många aktieägare har frågat efter analysen och vi beklagar det…

MediRätts styrelseordförande Anders Säfwenberg går i pension – föreslås efterträdas av Björn Rosengren

MediRätts arbetande styrelseordförande Anders Säfwenberg går i pension och väljer därmed att lämna bolagets styrelse. Han föreslås efterträdas av entreprenören och fd näringsministern Björn Rosengren, en av huvudägarna som även tidigare varit styrelseordförande i MediRätt. Med anledning av Anders Säfwenbergs avgång har styrelsen beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma där en ny ordförande kommer att…

Socialförvaltningen i Söderköpings Kommun godkänner offert avseende leverans av Dosell

Socialförvaltningen i Söderköpings kommun har idag godkänt en offert med MediRätt avseende leverans av fem stycken Dosell-automater. De fem Dosell-automaterna levereras i samband med Dosells lansering som är planerad till fjärde kvartalet 2018, och ska därefter placeras i Söderköpings äldreomsorg. – Det här är en första symboliskt viktig offertaccept med en av de många kommuner…