MediRätt väljer leverantör för produkttester inför CE-märkning av Dosell

Den digitala läkemedelsautomaten Dosell ska inför sin lansering genomgå noggranna säkerhetstester för att uppnå så kallad CE-märkning, vilket innebär att den lever upp till högt ställda krav inom hälsa, säkerhet, funktion och miljö. MediRätt har valt bolaget Intertek som oberoende leverantör för konstruktionsgranskning och elsäkerhetstestning av Dosell, som ska säkerställa att den uppfyller kraven för…

Dosell deltar i ny finansieringsrunda med Horizon2020

Inför lanseringen av den digitala läkemedelsautomaten Dosell väljer MediRätt att delta i en ny finansieringsrunda med Horizon2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram som hjälper lovande företags- och produktsatsningar till marknaden. Under hösten 2017 sökte MediRätt finansiering för Dosell inom ramen för Horizon2020 SME Instrument phase 1, programmets första fas. Dosell tilldelades då 13,96 av 15…

Anders Segerström, VD för Sensec Personlig Säkerhet, om tillväxtmål och Dosell-försäljning i ny intervju

I slutet på juni förvärvade MediRätt bolaget Sensec Personlig Säkerhet, som utvecklar säkerhetslösningar för vardagen så som trygghets- och personlarm. I en ny intervju med Deep Talk ger VD Anders Segerström en heltäckande bild av bolagets verksamhet och kunder, samt beskriver var man ser störst potential för tillväxt framöver. “Vi har stor nytta av våra…

MediRätt ingår nytt samarbete med radarsensorbolaget Raytelligence

Idag påbörjar MediRätt ett nytt samarbete med Raytelligence, ett bolag som utvecklat en radarsensor för hem- och sjukvårdsmiljö som bland annat kan mäta vitalparametrar och kroppsposition. Samarbetet gäller förutom integration av Raytelligences radar i molntjänsten för Dosell även försäljning och eftermarknad av bolagets produkter. Den digitala läkemedelsautomaten Dosell är tänkt att fungera som en hälsomonitor…

MediRätts försäljningschef Klas Arvidson i intervju: “gensvaret hos kommunerna har varit jättepositivt”

Pilotprojekt med kommuner samt att hitta nya samarbeten med företag inom e-hälsa. Det är försäljningschef Klas Arvidsons fokusområden under närmaste halvåret. I en intervju med Deep Talk berättar MediRätts försäljningschef om vad det senaste förvärvet av Sensec Personlig Säkerhet innebär för försäljningen av Dosell, hur ett eventuellt samarbete med bolaget Raytelligence kan förbättra Dosell ytterligare,…

Förtydligande gällande VD Carl Johan Merners aktieinnehav i MediRätt

Den 3e juli 2018 kommunicerade MediRätt att VD Carl Johan Merner hade förvärvat 100 000 aktier i bolaget, till kursen 6,50 kronor. I media publicerades uppgifter, hämtat från ägardatatjänsten Holdings, att Carl Johan Merners totala aktieinnehav då uppgick till 403 500 aktier. Detta omfattar dock endast det privata aktieinnehavet, och genom kapitalförsäkring äger Carl Johan med familj…

VD Carl Johan Merner köper 100 000 aktier

MediRätts VD Carl Johan Merner har per den 2 juli 2018 förvärvat 100 000 aktier i MediRätt, till kursen 6,50 kr. Stockholm 2018-07-03 För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner: carl.johan.merner@mediratt.com MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö Tel 08-765 66 33 E-post: info@mediratt.com www.mediratt.com Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt…