MediRätt gör strategiskt förvärv av Sensec Personlig Säkerhet AB

Förvärvet stärker MediRätts försäljningskapacitet inför lanseringen av Dosell och öppnar upp för nya möjligheter att bredda MediRätts utbud av trygghetsrelaterade tjänster och produkter i hemmet. MediRätt har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Sensec Personlig Säkerhet AB (“Sensec”). Köpeskillingen uppgår till totalt 8 MSEK, varav 2 MSEK betalas kontant och 6 MSEK…