Uppdatering kring försäljningsarbetet med Dosell – fem kommuner visar intresse för ett eventuellt pilottest

Dosell har tagits emot positivt i den roadshow till svenska kommuner som MediRätt just nu genomför. Av de 23 kommuner som hittills besökts har mer än en femtedel indikerat intresse för ett pilottest av läkemedelsautomaten. Parallellt med detta har MediRätt beslutat att Dosell ska säljas via e-handel mot privata konsumenter. I april inledde MediRätt försäljningsarbetet…

MediRätt gör strategiskt förvärv av Sensec Personlig Säkerhet AB

Förvärvet stärker MediRätts försäljningskapacitet inför lanseringen av Dosell och öppnar upp för nya möjligheter att bredda MediRätts utbud av trygghetsrelaterade tjänster och produkter i hemmet. MediRätt har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Sensec Personlig Säkerhet AB (“Sensec”). Köpeskillingen uppgår till totalt 8 MSEK, varav 2 MSEK betalas kontant och 6 MSEK…

MediRätt avser att delta i upphandling på norska marknaden

Parallellt med den pågående försäljningen av Dosell i Sverige har MediRätt analyserat en eventuell expansion till den norska marknaden. I augusti öppnar en gemensam upphandling av digitala dosdispenserare för 22 kommuner i Norge. MediRätt avser att delta i upphandlingen. I Norge har ett stort antal kommuner valt att gå samman i gemensamma upphandlingar av digitala…

MEDIRÄTTS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EMISSION AV KONVERTIBLER

Den 21 maj 2018 meddelade Medirrätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”) hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Parterna har nu träffat ett tilläggsavtal som reglerar den första tranchen av finansiering, vilken kommer att genomföras genom utgivande av…

MediRätt når ny milstolpe i utvecklingen av Dosell – fastställer verktyg för produktionen

I veckan togs ytterligare ett kliv framåt i utvecklingen av Dosell, då MediRätt lade beställning på de verktyg som krävs för att formspruta plastkomponenterna till läkemedelsautomaten. Verktygen kvalitetssäkras i en första testserie med 100 stycken Dosellprodukter som produceras efter sommaren. I maj kontrakterade MediRätt Holmgrens Plast AB i Gnosjö för storskalig produktion av Dosell. Sedan…