Träffa MediRätt i Almedalen

Den 1 – 8 juli går årets Almedalsvecka av stapeln, och MediRätt kommer att vara på plats. På onsdagen 4 juli klockan 15:30 bjuder MediRätt in till ett seminarium på temat “Innovation – digitala hjälpmedel för äldre”. Seminariet arrangeras tillsammans med 1,6 miljonerklubben och dess grundare Alexandra Charles, som sedan oktober 2017 är ambassadör för…

MediRätts kvartalsrapport, januari-mars 2018

Första kvartalet i sammandrag: OMSÄTTNING: 0 TSEK (4 TSEK) RESULTAT EFTER SKATT: -2 737 TSEK (-502 TSEK) RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING: -0,2 SEK (-0,0 SEK) ANTAL AKTIER PER 31 MARS: 12 567 028 (10 772 028) VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT MediRätt anlitar extern samarbetspartner inför försäljningssatsning i Region Skåne MediRätt når ny milstolpe…

Institutionell investerare säkrar MediRätts långsiktiga finansiering

MediRätt och European Select Growth Opportunities Fund, förvaltad av L1 Capital, har tecknat avtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Kapitaltillskottet kommer att användas till utveckling och lansering av den digitala läkemedelsautomaten Dosell. I samband med emissionen ger MediRätt också kostnadsfritt ut teckningsoptioner till…

MediRätt når ny milstolpe – kontrakterar tillverkare för storskalig produktion av Dosell

Utvecklingen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider enligt plan. I veckan nåddes ytterligare en viktig milstolpe då MediRätt tecknade avtal med en svensk tillverkare om produktion av Dosell, inför planerad lansering fjärde kvartalet 2018. Efter upphandling, inklusive platsbesök för att utvärdera produktions-, monterings- och lagerlokaler, föll valet av tillverkare på Holmgrens Plast AB i Gnosjö.…