MediRätt anlitar extern samarbetspartner inför försäljningssatsning i Region Skåne

Försäljningen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider. Parallellt med den roadshow som genomförs i 25 prioriterade kommuner förstärker nu MediRätt försäljningsorganisationen med en extern samarbetspartner som ska bearbeta Region Skåne i syfte att sälja och marknadsföra Dosell-systemet. – Vi vill visa upp och sälja Dosell i så bred utsträckning som möjligt inför lanseringen under det…

Kommuniké från årsstämma i MediRätt

Årsstämman 2018 i MediRätt AB (publ), org.nr 556762-3391, (“MediRätt” eller “Bolaget”) hölls den 11 april 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i MediRätt samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive…