BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2017

HELÅRET 2017 I SAMMANDRAG – KONCERNEN OMSÄTTNING: 154 802 SEK (– SEK) RESULTAT EFTER SKATT: -4 268 476 SEK (-6 575 096 SEK) RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: -0,36 SEK (-0,60 SEK) ANTAL AKTIER PER 31 DEC: 11 917 028 (10 672 028) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017 EFTER PERIODENS SLUT Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq…