MediRätts roadshow till 25 prioriterade svenska kommuner påbörjas i april

Äldreomsorg och vårdhem kopplade till Sveriges kommuner och landsting är en högt prioriterad målgrupp i försäljningsarbetet kring Dosell. Efter en genomförd behovsanalys och kartläggning inleder därför MediRätt i april en roadshow till de 25 kommuner som har identifierats som särskilt relevanta.  Parallellt med produktutvecklingen av den digitala läkemedelsautomaten Dosell fortgår arbetet med att bearbeta kontakter…

MediRätts valberedning presenterar ytterligare förslag till styrelsen

Inför MediRätts årsstämma den 11 april föreslås ytterligare en ordinarie ledamot till styrelsen; Charlotte W Wiebe, HR-direktör på TUI Group. Styrelsen kommer efter stämman att bestå av 50 procent kvinnor. Valberedningen i MediRätt föreslår att Charlotte W Wiebe väljs in som ordinarie styrelseledamot vid årsstämman. – En kompetent styrelse är en grundförutsättning för att ett…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2017

HELÅRET 2017 I SAMMANDRAG – KONCERNEN OMSÄTTNING: 154 802 SEK (– SEK) RESULTAT EFTER SKATT: -4 268 476 SEK (-6 575 096 SEK) RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: -0,36 SEK (-0,60 SEK) ANTAL AKTIER PER 31 DEC: 11 917 028 (10 672 028) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017 EFTER PERIODENS SLUT Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq…

Utvecklingen av Dosell når ny milstolpe

Utvecklingen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell har per 16 mars tagit ytterligare ett steg närmare CE-märkning och marknadsintroduktion. Milstolpen innebär att Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 har fastställts. Detta innebär att MediRätt nu kan gå vidare med att…

Ansökan till EU:s innovationsfond Horizon2020 fas 2 för Dosell är registrerad

MediRätt har fått sin ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registrerad. Horizon2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram, med nästan 80 miljarder euro i tillgänglig finansiering mellan 2014 och 2020. I höstas sökte MediRätt finansiering för Dosell inom ramen för Horizon2020 SME Instrument phase 1, programmets första fas. Dosell tilldelades då…

Valberedningen presenterar två erfarna kvinnor till styrelsen

Den 11 april hålls MediRätts årsstämma. Inför detta föreslås två nya erfarna ordinarie ledamöter till styrelsen; Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos- verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna. Valberedningen i MediRätt föreslår att både Helena Gille och Viveca Gyberg väljs in…

Kallelse till årsstämma i MediRätt AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 april 2018 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018, dels senast 12.00 torsdagen…

Nytt patent pending för Dosell

MediRätt har lämnat in en ny patentansökan för att bredda patentportföljen kring Dosell. Ansökan inlämnades till Patent- och registreringsverket (PRV) den 2 mars och gäller ett globalt patent för en laddnings- och förpackningsanordning, specialanpassad för MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell. Anordningen fylls med dosrullar och underlättar laddning av dospåsar för användaren. Den är kompatibel med alla…