Halvårsrapport januari – juni 2017

FÖRSTA HALVÅRET 2017 I SAMMANDRAG  – KONCERNEN OMSÄTTNING: — SEK (– SEK) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER: -1 309 224 SEK (-5 836 307 SEK) RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE: -0,11 SEK (-0,66 SEK) ANTAL UTESTÅENDE AKTIER: 11 692 028 (8 540 000) VD HAR ORDET UTVECKLINGEN AV DOSELL NÅR NÄSTA FAS Trägen vinner är ett ordspråk…