Kommuniké från årsstämma

Årsstämman 2017 i MediRätt AB (publ) (“MediRätt” eller “Bolaget”) hölls den 25 april 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i MediRätt samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt…

Samarbetsavtal undertecknat med Apoteket – Rättelse

Vi refererar till pressreleasen från MediRätt den 2017-04-20. Siffrorna rörande antalet apotek, apoteksombud och ApoDos-kunder var inte korrekta och har nu justerats enligt nedanstående. Apoteket AB och MediRätt har idag kommit överens om att inleda ett samarbete rörande Dosell. Partnerna ska tillsammans genomföra en studie för att bl. a. mäta effekterna av ett samordnat nyttjande…

Samarbetsavtal undertecknat med Apoteket

Apoteket AB och MediRätt har idag kommit överens om att inleda ett samarbete rörande Dosell. Partnerna ska tillsammans genomföra en studie för att bl. a. mäta effekterna av ett samordnat nyttjande av Dosell och ApoDos. Faller testerna väl ut och produkten uppfyller Apotekets kvalitetskrav kan den ingå i deras standardsortiment och erbjudas deras befintliga ApoDos-kunder.…

Sir Roger Moore engageras i MediRätt

Den legendariske skådespelaren och UNICEF-ambassadören Sir Roger Moore har accepterat uppgiften att bli ambassadör för Dosell. Han kommer att arbeta med den internationella marknadsföringen av Dosell-systemet. Sir Roger Moore slog igenom på 1960-talet i Helgonet följt av Snobbar som Jobbar och spelade James Bond mellan åren 1973 och 1985. Därefter har han varit engagerad som…

Dosell-prototyp presenteras för styrelsen 10 april

Som tidigare meddelats utvecklar MediRätt läkemedelsdispenseraren Dosell i samarbete med Svensk Konstruktionstjänst. Måndagen den 10 april skall prototypen vara klar och presenteras för styrelse och VD. Lidingö 2017-04-03 För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com Viktig information Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen…