Kallelse till årsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 17.00 på Lidingö Stadshus på Stockholmsvägen 50, Lidingö Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 April 2017, dels senast onsdagen…

Dosell-prototyp klar i april

MediRätt slututvecklar, som tidigare meddelats läkemedelsdispenseraren Dosell i samarbete med Svensk Konstruktionstjänst. Utvecklingsarbetet går enligt plan och en första prototyp är klar i april. När denna är utvärderad kommer ytterligare prototyper att tillverkas och inledningen av kliniska tester kan då påbörjas. “Det känns mycket tillfredsställande att arbetet går framåt enligt plan. Teamet är sammansvetsat och…