MediRätt är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december 2016

Nasdaq Stockholm AB har per den 19 december 2016 godkänt MediRätt AB:s (“MediRätt” eller “Bolaget”) ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North (“First North”). Första dag för handel är den 22 december under beteckningen MEDR B och ISIN- kod SE0003656834. MediRätts bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.mediratt.com. Lidingö 2016-12-19 För frågor…

Delregistrering av utnyttjade teckningsoptioner

Ytterligare 700 000 aktier har tecknats och betalats med stöd av optionsprogrammet TO4B, vilket har tillfört bolaget ytterligare rörelsekapital om 3,5 MSEK. Efter denna registrering uppgår bolagets aktiekapital till 10 672 028 sek och antalet aktier till 10 672 082. I denna ökning ingår de 600 000 TO4B som Björn Rosengren skulle betala senast 2017-03-31.…

MediKoll anpassas till Android

MediRätt har producerat en medicinapp, MediKoll, som nyligen lanserats på App Store. Beslut togs igår att den skall anpassas till Android-miljö. Utvecklingsarbetet beräknas ta två veckor. Sedan skall den testköras och slutligen läggas upp på Google Play för att kunna erbjudas användare av Android-telefoner. Release kommer att ske under januari. Lidingö 2016-12-02 För ytterligare information…

Listbyte till Nasdaq First North skjuts upp

Listbyte till Nasdaq First North skjuts upp MediRätt:s B-aktie skulle, enligt tidsplanen börja handlas på First North fredagen den 2 december. På grund av tidsbrist skjuts listbytet upp. Inom kort kommer ny dag för första handel att meddelas. Lidingö 2016-12-01 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com Kort om MediRätt AB…