Medicinappen MediKoll® godkänd av Apple inatt

MediRätt har, som tidigare kommunicerats producerat en medicinapp, MediKoll®, som godkändes av Apple inatt. Det innebär att den nu ligger på App Store för försäljning. För att köpa och ladda ner den går man in på App Store via sin iPhone, iPad eller dator. MediKoll® är ett varumärkesskyddat namn. Lidingö 2016-11-29 För ytterligare information hänvisas…

Delregistrering av utnyttjade teckningsoptioner

MediRätt informerade i pressmeddelande 2016-08-30 att 1 500 000 aktier tecknats med utnyttjande av optioner inom optionsprogrammet TO4B. Av dessa har hittills 900 000 stycken betalats och tillfört bolaget 4,5 MSEK. Delregistrering av dessa teckningsoptioner har genomförts vid Bolagsverket. Efter denna registrering uppgår bolagets, per dags dato, aktiekapital till 9 972 028 sek och antalet aktier…

Kvartalsredogörelse juli – september 2016

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster: -852 619 SEK (-732 949 SEK) Januari – september 2016 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster: -6 688 926 SEK (-2 270 463 SEK) Likvida medel: 4 048 571 SEK (139 367…

Förlikning i Medcheck-tvisten

Parterna i Medcheck-tvisten har idag sammanträtt och enats om en förlikning. Förlikningsavtalet innebär i korthet att MediRätt AB återkallar sin EPO-ansökan för Medcheck, koncernen släpper patentet Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK. Moderbolaget MediRätt AB betalar motparten överenskommet belopp. Den uppkomna extraordinära kostnaden finansieras genom optionsinnehavares…