Halvårsrapporten flyttas fram till 31 augusti

Onsdagen den 24 augusti skulle bolaget ha publicerat sin halvårsrapport. Styrelsen har beslutat att senarelägga publicering med en vecka till den 31 augusti. Skälet är att bolaget inväntar besked i närtid som påverkar rapporten. “Vi väljer att skjuta på halvårsrapporten för att kunna lägga in information om avtal och beslut, som vi inväntar besked om…