Halvårsrapport januari – juni 2016

Första halvåret 2016 i sammandrag – koncernen Omsättning: – SEK (- SEK) Resultat efter finansiella poster: -5 836 307 SEK (-1 537 514 SEK) Resultat efter skatt per aktie: -0,62 SEK (-0,19 SEK) Antal utestående aktier: 9 072 028 (8 199 528) Väsentliga händelser under perioden Dosells Europa patent (EPO) publicerades 9 april och värderas…

Byter lista till OMX Nasdaq First North

Styrelsen har beslutat att inleda ett listbyte från AktieTorget till First North, Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Beräknad första handelsdag beräknas till första december. Listbytet sker inte tillsammans med någon kapitalanskaffning. “Bolaget går nu in i en tillväxts- och mognadsprocess där vi även kommer att uppmärksammas mer internationellt. Då är det ett naturligt steg i denna process…

Dosell-projektet fullfinansierat och i slutproduktion

Styrelsen beslutade igår att starta slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen beräknas ta åtta månader och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Parallellt med utvecklingsarbetet kommer förhandlingar med potentiella distributörer och licenstagare att fortskrida för både den amerikanska och europeiska marknaden. Ambitionen är att ha Dosell på marknaden under…

Halvårsrapporten flyttas fram till 31 augusti

Onsdagen den 24 augusti skulle bolaget ha publicerat sin halvårsrapport. Styrelsen har beslutat att senarelägga publicering med en vecka till den 31 augusti. Skälet är att bolaget inväntar besked i närtid som påverkar rapporten. “Vi väljer att skjuta på halvårsrapporten för att kunna lägga in information om avtal och beslut, som vi inväntar besked om…

Dosells USA-patent publicerat och klart

United States Patent and Trademark Office (USPTO) har idag publicerat Dosell-patentet (patentnummer 9414994). Det innebär att MediRätt fysiskt har fått sitt amerikanska Dosell-patent. MediRätt kan nu på allvar förhandla med licenstagare och samarbetspartners för USA-marknaden. Man beräknar att utvecklingsarbetet med slututvecklingen kan påbörjas under sensommaren. Se bifogat Dosell-patent från USPTO. Lidingö 2016-08-16 För ytterligare information…

Publiceringsdatum meddelat för Dosells USA-patent

Som tidigare meddelats har bolaget fått en “Issue Notification” avseende Dosell-patentet. Detta brev har fysiskt inkommit till bolaget idag, vilket säger att Dosell-patent kommer att utfärdas av United States Patent and Trademark Office (USPTO), som meddelar publiceringsdatum den 16 augusti (patentnummer 9414994). Patentbeviset kommer att publiceras i United States Patent and Trademark Office (USPTO) databas…