Dosells USA-patent beräknas vara klart inom en vecka

MediRätt har, som tidigare meddelats fått klartecken på att Dosell-patent kommer att utfärdas inom kort av United States Patent and Trademark Office (USPTO). Natten till igår fick MediRätt en “Issue Notification” från det amerikanska patentverket för Dosell (patentnummer 9414994). “Det innebär att patentet väntas tryckas och publiceras inom en vecka”, uppger bolagets patentkonsult Henrik Fehninger,…

Dosells USA-patent inne i slutfas FDC

Det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark office har, som tidigare meddelats beviljat Notice of Allowance för Dosell (Amerikansk patentansökan nr. 12/444969). Patentet ligger nu i slutfasen FDC. “The term ‘FDC’ means final data capture. An allowed patent application goes through different phases within the PTO, before it is published. FDC is the final…

Värdet i Dosells USA-patent bedöms till 159-206 MSEK

MediRätt har låtit genomföra en värdering avseende det potentiella värdet på det kommande USA-patentet för Dosell. Beräkningarna avseende potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i USA, samt bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar*. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att de framtida kassaflödena…

Notice of Allowance för amerikanskt Dosell-patent

Det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark office, har idag skickat ett Notice of Allowance till bolagets amerikanska patentombud. Detta innebär att man har för avsikt att bevilja patent för Dosell (Amerikansk patentansökan nr. 12/444969) inom tre månader från att alla avgifter är betalda. Bolagets patentombud har idag betalat alla avgifter. Lidingö 2016-07-07 För…