Utvecklar medicinappen i egen regi för lansering i augusti

Som tidigare meddelats utvecklar bolaget en medicinapp för konsumentmarknaden. Appen utgör ett stöd i kontrollen av eventuella biverkningar av läkemedel. Bolaget ligger nu i slututveckling av appen som skall testköras under juli och lanseras skarpt i augusti. Bolaget har kontrakterat en europeisk app-utvecklare att sköta design och programmering. Utvecklingen görs i egen regi och appen…