Bokslutskommuniké januari – december 2015

Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -3 034 852 SEK (-3 609 007 SEK) Resultat efter skatt per aktie:  -0,30 SEK (-0,47 SEK) Antal utestående aktier:  8 540 278  (7 620 000) Om verksamheten MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska…