Säfwenberg ny ordförande i vässad styrelse

MediRätt hade igår sin årsstämma, vilken förlöpte lugnt och besluten togs enligt styrelsens förslag. Valberedningen hade gjort ett bra förarbete och den nya styrelsen är branschorienterad och väntas bli slagkraftig. Anders Säfwenberg blir ny styrelseordförande. Han blir arbetande styrelseordförande med ett digert kontaktnät och kunskap i finansiering, prototyptillverkning och patentproblematik. MediRätts grundare Sten Röing, tillika…

Kommuniké från årsstämma 24 februari 2016

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades. Beslut fattades om omval av sittande ordinarie styrelseledamöter Göran Sjönell, Anders Säfwenberg, Calle Sjönell…

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -3 034 852 SEK (-3 609 007 SEK) Resultat efter skatt per aktie:  -0,30 SEK (-0,47 SEK) Antal utestående aktier:  8 540 278  (7 620 000) Om verksamheten MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska…