MediRätt är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december 2016

Nasdaq Stockholm AB har per den 19 december 2016 godkänt MediRätt AB:s (“MediRätt” eller “Bolaget”) ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North (“First North”). Första dag för handel är den 22 december under beteckningen MEDR B och ISIN- kod SE0003656834. MediRätts bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.mediratt.com. Lidingö 2016-12-19 För frågor…

Delregistrering av utnyttjade teckningsoptioner

Ytterligare 700 000 aktier har tecknats och betalats med stöd av optionsprogrammet TO4B, vilket har tillfört bolaget ytterligare rörelsekapital om 3,5 MSEK. Efter denna registrering uppgår bolagets aktiekapital till 10 672 028 sek och antalet aktier till 10 672 082. I denna ökning ingår de 600 000 TO4B som Björn Rosengren skulle betala senast 2017-03-31.…

MediKoll anpassas till Android

MediRätt har producerat en medicinapp, MediKoll, som nyligen lanserats på App Store. Beslut togs igår att den skall anpassas till Android-miljö. Utvecklingsarbetet beräknas ta två veckor. Sedan skall den testköras och slutligen läggas upp på Google Play för att kunna erbjudas användare av Android-telefoner. Release kommer att ske under januari. Lidingö 2016-12-02 För ytterligare information…

Listbyte till Nasdaq First North skjuts upp

Listbyte till Nasdaq First North skjuts upp MediRätt:s B-aktie skulle, enligt tidsplanen börja handlas på First North fredagen den 2 december. På grund av tidsbrist skjuts listbytet upp. Inom kort kommer ny dag för första handel att meddelas. Lidingö 2016-12-01 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com Kort om MediRätt AB…

Medicinappen MediKoll® godkänd av Apple inatt

MediRätt har, som tidigare kommunicerats producerat en medicinapp, MediKoll®, som godkändes av Apple inatt. Det innebär att den nu ligger på App Store för försäljning. För att köpa och ladda ner den går man in på App Store via sin iPhone, iPad eller dator. MediKoll® är ett varumärkesskyddat namn. Lidingö 2016-11-29 För ytterligare information hänvisas…

Delregistrering av utnyttjade teckningsoptioner

MediRätt informerade i pressmeddelande 2016-08-30 att 1 500 000 aktier tecknats med utnyttjande av optioner inom optionsprogrammet TO4B. Av dessa har hittills 900 000 stycken betalats och tillfört bolaget 4,5 MSEK. Delregistrering av dessa teckningsoptioner har genomförts vid Bolagsverket. Efter denna registrering uppgår bolagets, per dags dato, aktiekapital till 9 972 028 sek och antalet aktier…

Kvartalsredogörelse juli – september 2016

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster: -852 619 SEK (-732 949 SEK) Januari – september 2016 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster: -6 688 926 SEK (-2 270 463 SEK) Likvida medel: 4 048 571 SEK (139 367…

Förlikning i Medcheck-tvisten

Parterna i Medcheck-tvisten har idag sammanträtt och enats om en förlikning. Förlikningsavtalet innebär i korthet att MediRätt AB återkallar sin EPO-ansökan för Medcheck, koncernen släpper patentet Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK. Moderbolaget MediRätt AB betalar motparten överenskommet belopp. Den uppkomna extraordinära kostnaden finansieras genom optionsinnehavares…

Medcheck-patent skrivs ner till noll

Styrelsen i Medcheck AB har meddelat att man inte har de ekonomiska resurser som krävs för att föra sin talan i patenttvisterna samt att försvara sitt patent mot andra stora aktörer på marknaden. Enligt försiktighetsprincipen har Medcheck-patentet därför skrivits ner till noll i Medcheck AB och kontrollbalansräkning upprättades den 29 september i Medcheck AB. I…