Medcheckpatent och patenttvist avgörs i huvudförhandling i mars

PRV:s beslut att ogiltigförklara Medcheck-patentets överklagades av Medcheck, som tidigare meddelats. Vidare begärde bolaget vilandeförklaring av processen vid Stockholms tingsrätt rörande patenttvisterna med SLL och CGM. Tingsrätten har dock beslutat att lämna bolagets begäran om vilandeförklaring utan bifall med följande förklaring (ur Tingsrättens beslut): “Med hänsyn till att målet vid Patentbesvärsrätten nyligen har inletts, är…