Kvartalsredogörelse januari – september 2015

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -2 270 463 SEK (-2 561 782 SEK) Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000)  Om verksamheten MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den…

Medcheck i samarbete med Frisq

Medcheck har ingått ett samarbete med Frisq AB i syfte att på ett smidigt sätt skapa tillgänglighet till Medchecks system i Frisqs koncept. Som ett första steg till fördjupat samarbete har parterna undertecknat ett intentionsavtal som följs upp med ett nytt möte i början av december. Frisq har, mot bakgrund av omregleringen av apoteksmarknaden, utvecklat…