Dosell får Europeisk Patent beviljat

European Patent Office (EPO) meddelar 2015-10-16 angående Dosell att de har en “intention to grant” d.v.s. bevilja MediRätt AB:s patent Dosell (nr P9559EPOO/HEF) enligt paragraf 71(3)EPC. Efter att förskrivna meddelande-och trycknings avgift inbetalats kommer patentet att officiellt meddelas inom cirka fyra månader (ref: Brann AB Intellectual Property Law Firm den 2015-10-20) “Detta är enormt glädjande…