Dosell får Europeisk Patent beviljat

European Patent Office (EPO) meddelar 2015-10-16 angående Dosell att de har en “intention to grant” d.v.s. bevilja MediRätt AB:s patent Dosell (nr P9559EPOO/HEF) enligt paragraf 71(3)EPC. Efter att förskrivna meddelande-och trycknings avgift inbetalats kommer patentet att officiellt meddelas inom cirka fyra månader (ref: Brann AB Intellectual Property Law Firm den 2015-10-20) “Detta är enormt glädjande…

Överklagan inlämnad och vilandeförklaring av rättegång begärd

Som tidigare meddelats har PRV beslutat upphäva Medcheck-patentet. Bolaget lämnade igår, via sitt patentombud Brann in en överklagan till Patentbesvärsrätten, samt en inlaga till Tingsrätten med yrkande om att vilandeförklara rättegången i mars 2016. “PRV har gjort en helt ny bedömning av patenterbarheten i och med sitt beslut, vilket var högst oväntat. Patenterbarheten bör då…