Halvårsrapport januari – juni 2015

Första halvåret 2015 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -1 537 514 SEK (-1 733 165 SEK) Resultat efter skatt per aktie:  -0,19 SEK (-0,23 SEK) Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000) Om verksamheten MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård…