Överklagar upphävt patent

Som tidigare meddelats väntar Medcheck AB på beslut om Medcheck-patentet. I fredags kom beskedet att PRV upphäver patentet. Medcheck överväger att överklaga PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten. Stockholm 2015-09-29 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com Kort om MediRätt AB (publ) I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på…

Halvårsrapport januari – juni 2015

Första halvåret 2015 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -1 537 514 SEK (-1 733 165 SEK) Resultat efter skatt per aktie:  -0,19 SEK (-0,23 SEK) Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000) Om verksamheten MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård…