Inlösen av optioner ger 3,6 MSEK

Den 1 juni stängde optionerna TO3B*. Hittills har det inkommit teckningssedlar på totalt 1 452 028 B-aktier, vilket ger ett tillskott på 3 630 070 SEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i MediRätt att uppgå till 9 072 028 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 9 072 028 SEK. *Optionsprogrammet TO3B…