Kvartalsredogörelse januari – mars 2015

Första kvartalet 2015 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster: -847 008 SEK (-892 773 SEK) Antal utestående aktier: 7 620 000 (7 410 000) Väsentliga händelser under perioden Första kvartalet har präglats av optimism. Styrelsen och andra optionsinnehavare går in med ytterligare pengar i bolaget genom förtidsinlösen av…