Bolaget tillförs mer kapital

Styrelsen och andra optionsinnehavare stärker sitt ägande i bolaget genom inlösen av optioner*. Inlösen om 400 000 optioner stärker kassan med 1 000 000 SEK. *Optionsprogrammet TO3B för styrelse och nyckelpersoner innefattar 3 000 000 optioner till lösenpris 2,50 SEK och löper till och med 1 juni 2015. Stockholm 2015-04-02