Kommuniké från extrastämma 17 december

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant. Sten Röing och Klas Tofft avgick som styrelseledamöter. Carl Sjönell och Johan Grevelius valdes till nya styrelseledamöter. Torgny Ander avgick som styrelsesuppleant. Det konstaterades att Carl Johan Merner, Björn Rosengren, Bengt Linden, Göran Sjönell och…