Delårsrapport för perioden januari – september 2014

Sammanfattning av perioden januari-september 2014 01.01.2014 – 09.30. 2014 Koncernen 9 månader (9 månader) Resultat efter finansiella poster  (SEK) -2 561 782 (-2 873 610) Resultat per aktie (SEK) -0,35 (-0,39) Balansomslutning (SEK) 15 644 121 (22 121 188) Soliditet (%) 61,9% (74,0%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.…