Delårsrapport för perioden januari – september 2014

Sammanfattning av perioden januari-september 2014 01.01.2014 – 09.30. 2014 Koncernen 9 månader (9 månader) Resultat efter finansiella poster  (SEK) -2 561 782 (-2 873 610) Resultat per aktie (SEK) -0,35 (-0,39) Balansomslutning (SEK) 15 644 121 (22 121 188) Soliditet (%) 61,9% (74,0%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.…

Nya tunga tillskott i styrelsen

Vid kommande extra bolagsstämma föreslås att Johan Grevelius och Carl Sjönell ska inträda som ordinarie ledamöter. Stämman kommer att hållas innan jul och kallelse kommer att skickas ut inom kort. Johan Grevelius är Kapitalmarknadschef på Svenska Bostadsfonden. Han var tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Han…

Delårsrapporten flyttas

Publiceringsdatum för delårsrapporten flyttas till fredagen den 28 november. “Vi flyttar rapporten då vi just nu har fullt fokus på att komma fram till ett viktigt delmål för Medcheck. Mer information kommer att ges inom kort”, meddelar VD Carl Johan Merner. Stockholm 2014-11-13 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com