Styrelsen stärker sitt ägande i bolaget

Styrelsen stärker sitt ägande i bolaget genom inlösen av optioner*. Alla sju ledamöter löser in 30 000 optioner vardera och får 30 000 B-aktier, vilket stärker kassan med 525 000 SEK. “Styrelsen har glädjande meddelat att man löpande kommer att lösa in optioner för att stärka kassan, vilket möjliggör att vi fortsättningsvis kommer att hålla…