Patenttvisterna sammanläggs i ett muntligt förberedelsemöte den 6 oktober

Patenttvisterna med Stockholms Läns Landsting (SLL) och CompuGroup Medical (CGM) sammanläggs till ett muntligt förberedelsemöte, vilket är satt till den 6 oktober. Tingsrätten har meddelat att Medchecks begäran om sammanläggning av målen till ett muntligt förberedande möte bifalles och kallar parterna till möte den 6 oktober. “Vi ser med stor tillförsikt fram emot ett muntligt…