Halvårsrapport 2014 – Perioden 2014-01-01 – 2014-06-30

Sammanfattning av perioden januari-juni 2014 01.01.2014 – 06.30. 2014 01.01.2013 -06.30. 2013 Koncernen 6 månader (6 månader) Resultat efter finansiella poster (SEK) -1 733 165 (-2 441 051) (SEK) Resultat per aktie (SEK) -0,23 (-0,33) Balansomslutning (SEK) 16 014 450 (22 696 619) Soliditet (%) 63,5% (75,8%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på…

Patenttvisterna sammanläggs i ett muntligt förberedelsemöte den 6 oktober

Patenttvisterna med Stockholms Läns Landsting (SLL) och CompuGroup Medical (CGM) sammanläggs till ett muntligt förberedelsemöte, vilket är satt till den 6 oktober. Tingsrätten har meddelat att Medchecks begäran om sammanläggning av målen till ett muntligt förberedande möte bifalles och kallar parterna till möte den 6 oktober. “Vi ser med stor tillförsikt fram emot ett muntligt…