Carl Johan Merner ny VD

Styrelsen har fattat beslut att utse Carl Johan Merner som VD. “Det är mycket tillfredsställande att Carl Johan ställer upp som VD. Hans strategiska förmåga, långsiktighet, och breda kontaktnät tror jag kommer att vara gynnsamt för bolaget. Dessutom känner han bolaget väl och bidrar till en nödvändig föryngring”, säger Björn Rosengren, styrelseordförande i MediRätt AB.…