Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma 11 juni 2014

Förslag till beslut under punkten 1: Val av ordförande Aktieägare som företräder 75 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman. Förslag till beslut under punkten 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel…