Delårsrapport första kvartalet 2014

Sammanfattning av perioden januari-mars 2014 01.01.2014 – 03.31.2014 (01.01.2013 -03.31.2013) Koncernen 3 månader (3 månader) Resultat efter finansiella poster -892 773 (-859 823) (SEK) Resultat per aktie (SEK) -0,12 (-0,12) Balansomslutning (SEK) 20 953 099 (23 350 291) Soliditet (%) 68,8% (77,8%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier. MediRätt/bolaget:…