Styrelsen lånar in 500 000 SEK i bolaget

Styrelsen har i veckan lånat in ytterligare pengar i bolaget till marknadsmässig ränta. “Styrelsen är fortfarande övertygad om bolagets möjligheter att få avsättning för sina produkter och komma fram till gynnsamma avslut rörande tvistemålen. Inlåningen talar sitt tydliga språk”, säger bolagets VD Torgny Ander. Lidingö 2014-04-11 För ytterligare information hänvisas till IR-ansvarige och vVD Carl…