Bokslutskommuniké 2013

Sammanfattning av perioden januari-december 2013 01.01.2013 – 12.31.2013 (01.01.2012 – 12.31.2012) Koncernen 12 månader (12 månader) Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 157 026 (-3 027 470) Resultat per aktie (SEK) -0,56 (-0,41) Balansomslutning (SEK) 21 606 436(24 101 215) Soliditet (%) 70,3% (78,5%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000…

Bokslutskommuniké 2014

Räkenskapsåret 2014, i sammandrag (förra årets siffror inom parentes) Resultat efter finansiella poster (SEK): -3 609 007 (-8 657 026) Balansomslutning (SEK): 15 104 495 (17 106 436) Soliditet: 59,9 % (68,3%) Resultat per aktie (SEK): -0,47 (-1,17) Kommande finansiella rapporter 2015-04-17 Kvartalsrapport januari – mars 2015 2015-08-28 Halvårsrapport januari – juni 2015 2015-11-1 3…

CompuGroup Medical vill ogiltigförklara Medcheck AB:s patent

Medcheck AB har tidigare påtalat att CompuGroup Medical (CGM) gör patentintrång. Den tyska journalbolagsjätten väljer nu att väcka talan om ogiltigförklaring av Medcheck AB:s patent bakom bolagets system för enkel läkemedelsgenomgång, Medcheck. Systemet förhindrar läkemedelsbiverkningar hos multimedicinerande äldre patienter. Patentet (SE535313) har beviljats efter granskning hos PRV och det föreligger sedan tidigare ett antal invändningar…